ŠTO JE KOREKTURA?

Korektura je ispravljanje pogrešaka u tiskarskom slogu, zatipaka i interpunkcijskih pogrešaka.

USLUGE LEKTORIRANJA I KORIGIRANJA:

  • službenih prijevoda
  • diplomskih radova
  • maturalnih radova
  • službene dokumentacije
  • doktorskih radova

STRUČNOST I ZNANJE

Naši lektori profesori su hrvatskoga jezika s dugogodišnjim lektorskim iskustvom.

JEDNOSTAVNA UPLATA I ISPORUKA

Lekturu možete platiti brzo i jednostavno, a lektorirani dokument šaljemo Vam e-mailom.

CIJENA LEKTURE

Cijena lekture ovisi o vrsti teksta koji se lektorira, jeziku, broju kartica, roku i ostalim uvjetima. Javite nam se za besplatnu procjenu cijene lekture Vašeg dokumenta.

KONTAKT

LEKTURA,
obrt za lektorsku djelatnost
vl. Ivana Jagić
Adresa: Vincenta iz Kastva 10, Zagreb
tel:0915164648
email:lektura.jagic@gmail.com